Forvaltningsplanene for havert og steinkobbe skal vurderes når nye tellinger av bestandene er gjennomført. En ny telling av steinkobbe starter i sommer og det vil ta 2-3 år før resultatene foreligger. Deretter skal havert-bestanden telles, melder nettstedet fiskebat.no.

Fikk svar

Høyres stortingsrepresentant Ivar Kristiansen stilte spørsmål til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen om denne problematikken. Fra fiskerihold hevdes det at bestanden av sel og havert er sterkt økende langs norgeskysten. Konsekvensen er at fiskerinæringens vilkår risikerer å bli svekket. Hva vil regjeringen gjøre for å begrense bestanden slik at den ikke tar ut stadig mer av fiskeriressursene?

Sikre jakt

- Med forvaltningsplanene som nå er vedtatt, er det etablert forvaltningsmål for de aktuelle selbestandene som skal sikre jakt innenfor bærekraftige rammer på en slik måte at skadepotensialet holdes lavt, svarer Lisbeth Berg-Hansen.

- I Stortingsmelding nr 46 (2008-2009) ble det også redegjort for Havforskningsinstituttets bestandsvurderinger knyttet til kystselene. Havertbestanden ser ut til å ha hatt en viss vekst og steinkobbebestanden har vært i tilbakegang. I sommer starter vi en ny runde med telling av steinkobbe. Denne aktiviteten vil ta 2 til 3 år før vi har nye bestandstall. Deretter vil haverten bli gjenstand for telling. Med resultatene fra de nye tellingene vil vi også få et grunnlag for å vurdere virkningen av forvaltningsplanene, sier hun.