Norge har eksportert 1 200 tonn reker til en verdi av 97 millioner kroner i mai. Det er en økning i volum på 29 prosent mens verdien økte med 23 millioner kroner eller 32 prosent fra mai i fjor. Hittil i år er det eksportert 6 400 tonn reker til en verdi av 460 millioner kroner. Det er en økning i volum på 72 prosent mens verdien økte med 155 millioner kroner eller 51 prosent. Sverige, Nederland og Storbritannia var de største markedene i mai.

Norge har eksportert 117 tonn kongekrabbe til en verdi av 39 millioner kroner. Det er en økning i volum på 60 prosent, mens verdien økte med 18 millioner kroner eller 87 prosent fra mai i fjor. Hittil i år er det eksportert 721 tonn kongekrabbe til en verdi av 225 millioner kroner. Det er en økning i volum på 27 prosent mens verdien økte med 65 millioner kroner eller 41 prosent. Spania, Nederland og Japan var de største mottakerne av kongekrabbe i mai.

- Eksporten av skalldyr har hatt en kraftig vekst i både eksportvolum og eksportverdi for de tre største artene, reker, snøkrabbe og kongekrabbe. Rekene eksporteres primært til våre naboland, mens det er det oversjøiske markedene som er de største kjøperne av norske krabber. I mai har de i sum bidratt stort til verdiøkningen, mot samme periode i fjor, sier Ingrid K. Pettersen.