Det kan tenker på er selvsagt konsekvensutredningen av områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Borten Moe sier vi har tid til å vente all den stund så mange områder har blitt åpnet de siste månedene.

Bekymring

Et stort flertall i Aps programkomité gikk på onsdag inn for å åpne havområdene utenfor Lofoten for oljeleting i løpet av de neste fire årene. Kun AUF-leder Eskil Pedersen tok dissens. Saken vil trolig bli avgjort på Aps landsmøte i april.

De fleste ordførerne i Lofoten og Vesterålen ønsker Aps stemme for en konsekvensutredning for olje- og gassvirksomhet velkommen.

- Jeg mener at forslaget til Arbeiderpartiet går for langt. Jeg mener at vi må ha en mer forsiktig tilnærming i dette området. Fiskerne har uttalt at de har bekymringer. Vi må ta hensyn til fiskerne, og vi skal lytte til dem, sier Borten Moe til Stavanger Aftenblad.

Kan vente

- Regjeringen tar i tillegg sikte på å åpne nye områder utenfor Jan Mayen og i Barentshavet før sommeren. Det er 20 år siden vi åpnet nye områder på norsk sokkel. Jeg mener at dette betyr at vi kan tillate oss å vente litt.

Men ifølge Arbeiderpartiet er ikke dette snakk om en umiddelbar åpning, men en konsekvensutredning. Hva mener du om det?

- En konsekvensutredning er per definisjon en del av åpningsprosessen, sier Borten Moe.