-Det er ingen som vil satse på en jobb fiskebåten hvis ikke vi kan tilby ei hyra man kan leve av, der ungdommen ser at man tjene penger, sier Jørn Oddvar Majala til Nordkappnytt.

Havøysundfiskeren mener det viktig at man får delta i loddefiske hver vinter fordi det sikrer en ekstra inntekt til rederi og fiskerne om bord.