På grunn av periodevis godt kveitefiske og derav økte tilførsler som medfører avtaksproblemer, anmodes fiskerne om å tilpasse sitt kveitefiske til kjøpernes etterspørsel. Dette forutsetter god dialog mellom fisker og kjøper om fisketakt tilpasset kjøpers etterspørsel.