– Vi jobbar nå for å få på plass forsvarlige planar for framtidig nedbygging av reaktorene, handtering av brenselet og ny oppbevaringsløsing for det nukleære avfallet. Regjeringen ønsker framdrift i dette arbeidet, sier næringsminister Monica Mæland.