I en pressemelding tidligere denne uka fremgår det at Baader, som kom inn i Skaginn 3X høsten 2020, nå sluker hele selskapet.

– Vi er veldig glade for å ønske Skaginn 3X velkommen til Baader-familien. De ansatte i Skaginn 3X har en unik kompetanse og innovasjonskapasitet som vil bidra til vår felles fremtidige suksess, sier Petra Baader, styreleder i Baader.

Guðjón M. Ólafsson vil fortsette å styre virksomheten på Island, støttet av Jóhanna Waagfjörð som finansdirektør. Jeffrey Davis, administrerende direktør i ISEA Partners, vil fortsette å fungere som styreleder av i Skaginn 3X.

Skaginn 3X er kjent for en rekke innovative produkter på kjøling og utblødning innen ulike deler av fiskerisektoren, men også andre deler av næringsmiddelindustrien. Baader har på sin side lang erfaring i ulike maskiner for prosessering av fisk, fjærfe og andre deler av slakterinæringen.

– Med Skaginn 3X som et fullverdig medlem av Baader, kan vi nå posisjonere oss som en komplett løsningsleverandør for alle fiskearter, sier Robert Focke, administrerende direktør i Baader.