Her er Råfisklagets fangstrapport for uke 31 (27. juli-2. august), sammenlignet med samme periode i fjor.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 31 kom opp i 149,6 mill kroner (foreløpig tall), opp fra 106,9 mill kroner uka før, og også opp fra 113,0 mill kroner i uke 31 i fjor. Økingen skyldes først og fremst omsetningen av fryst fisk fra norske båter, som nådde 90,1 mill kroner i uke 31 i år. Øvrig fordeling for norske båter framgår av tabellen nedenfor. I tillegg til omsetningen for norske båter, var det leveranser fra fire utenlandske båter som totalt utgjorde 14,7 mill kroner. Herav en engelsk ferskfisktråler med 190 tonn torsk, en latvier med levende snøkrabbe, og to russiske frysetrålere med totalt 840 tonn torsk og 440 tonn hyse.

Omsetningen for norske båter kom altså først og fremst av fryst fisk, der ukeomsetninga nådde hele 90,1 mill kroner. Nær 3.900 tonn torsk fra 9 trålere og 4 autolinere til verdi 66,9 mill kroner stod for det meste, deretter fulgte 880 tonn/9,7 mill kroner snabeluer levert av 3 trålere, og 450 tonn hyse fra 3 trålere og 1 autoliner til verdi 7,5 mill kroner.

Også når det gjelder ferskleveransene var torsken størst i verdi, med 10,5 mill kroner av et kvantum på 780 tonn.

Fløytlinefisket etter hyse i Øst-Finnmark har siden oppstarten i begynnelsen av juni resultert i 2.400 tonn rundvekt til verdi 24,0 mill kroner, til snittpris kr 10,- pr kg (minstepris 8,99 for snørefanget hyse største størrelse).

2. periode av direktefisket etter blåkveite for fartøy under 28 meter største lengde som drifter med konvensjonelle redskaper, kom i gang mandag 27. juli. Periodekvota fra første periode på 4.000 tonn ble ikke oppfisket, og gjenstående kvantum overføres til 2. periode der det opprinnelig er avsatt 1.700 tonn.

Av øvrig aktivitet nevnes seifisket, der notfisket stod for 510 tonn av de 650 tonnene fersk sei.

30 tonn kystreke i uke 31 var fordelt med 25 tonn kokt og 5 tonn råreke. Her var det 25 båter med leveranser, hvorav 6 med fangst på nær 12 tonn tatt på Varanger.

Av et kongekrabbekvantum på 29 tonn var 18 tonn tatt i uregulert fiske, der 29 båter hadde leveranser, mens 11 tonn var tatt av 23 båter i det regulerte fisket.

Ca 65 båter er kommet med i fisket etter taskekrabbe, der 122 tonn ble levert i uke 31, hovedsakelig i Sør-Trøndelag.