Det er en volumnedgang på 47 prosent og en verdinedgang på 17 prosent eller 14 millioner kroner fra juli i fjor. Danmark og Sverige var de største markedene for fersk torsk i juli.

Hittil i år har Norge eksportert 41 100 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 1,8 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 23 prosent og en verdinedgang på 8 prosent eller 160 millioner kroner fra samme periode i fjor.

- Ifølge Norges Råfisklag har fiskerne aldri før fått bedre betalt for torsken i juli som i år. Dette reflekteres også i eksportprisene. Prisen for fersk hel torsk i juli i år er 32 prosent (ca. 9,5 kr/kg) høyere enn juli i fjor. I tillegg har fersk filet har hatt en prisoppgang på 10 prosent. De lave eksportvolumene av fersk hel torsk, i tillegg til en gunstig valutasituasjon, kan forklare prisoppgangen på fersk hel torsk, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.