Det melder Vesterålen Online.

Primex vil kartlegge med egne og eksterne ressurser muligheter for å produsere laksefilet, som ingen andre bedrifter i Øksnes gjør.

– Søknaden er innenfor det formålet som fondet skal brukes til, og de målgruppene som fondet skal benyttes til utvikling og styrking av, het det i saksforberedelsene til formannskapets behandling av søknaden ifølge Vesterålen Online.

Bedriften har slitt med å få til lønnsomhet og har fram til nå utelukkende drevet med produksjon av hvitfisk. Derfor vil rødfisken kunne være et tilskudd som kan være med å få bedriften lønnsom.

– Vil et tilskudd til denne bedriften kunne føre til konkurransevridning, og kan en slik støtte oppleves som en favorisering i forhold til lignende bedrifter i Øksnes, spør administrasjonen i Øksnes i framlegget.

Selskapet har fått nytt styre der Eirik Sørdahl er styreleder.