Torsken, seien og hysa i Barentshavet er i god forfatning, mens varsellampene blinker for kysttorsk og vanlig uer.

Fare for kollaps

Sistnevnte har vært i kontinuerlig nedgang siden slutten av 1990-tallet, og aldri før har forskerne målt lavere bestand enn akkurat nå. Ueren er også klassifisert som sterkt trua på Norsk rødliste, og de siste årene har ICES (Det internasjonale rådet for havforskning) gitt råd om nullfangst.

Det betyr at det nå knapt skjer finner sted noe direkte uerfiske, og at de 2800 tonnene som ble registrert i 2015 i hovedsak var tatt med garn og line, og som bifangst i trål.

I tillegg kommer fangstene fra fritidsfisket, som en ikke kjenner omfanget av. Dersom fisket fortsetter på dagens nivå og rekrutteringa ikke tar seg opp, står bestanden i fare for å kollapsa før 2020, mener forskerne.

Tar siste rest

Vanlig uer lever lenge, og kan bli over 60 år. På grunn av flere tiår med svak rekruttering, er det den siste resten av godt voksen fisk som nå blir tatt.

– Det haster med å verne det som er igjen av moden fisk i bestanden. I første omgang for en ti-årsperiode mens vi undersøker om rekrutteringa bedrer seg og etter hvert resulterer i kjønnsmodne individ. Til da er situasjonen alvorlig, sier Benjamin Planque, som er bestandsansvarlig for vanlig uer på Havforskningsinstituttet.