Det har Utlendingsdirektoratet bestemt.

Årsaken er at esteren ikke kan dokumentere fast minstelønn som egner. Lineegning er væravhengig og arbeidstakerne får betaling per ferdigegnede linestamp. Det er ikke godt nok for UDI, som nå er ferdig med å behandle Olegs anke. Tidligere i vinter avslo etaten Olegs søknad om arbeidstillatelse. Nå gjør UDI det klart at anken ikke inneholder nye opplysninger om lønn og arbeidstid, og at saken derfor står fast.

Det betyr én ting: Oleg må ut.

Totalt avhengig

Zakassovski er en av flere estere som kom til Stø denne vinteren for å være sesongarbeider for lineflåten. Fiskeværet, som på årsbasis får 60-70 prosent av råstoffet fra denne flåtegruppen, er totalt avhengig av den utenlandske arbeidskrafta. Av rundt 30 egnere i bygda, er kun én norsk statsborger; Pål Endresen (35), som er formann for ti egnere som forsyner et trebåtsrederi med ferdig egnende stamper.Oleg skulle vært en av dem.

- UDI må rett og slett komme hit til Stø og lære hvaslags yrke dette egentlig er. Her på Stø har vi jobbet lenge for å øke statusen for egnerne og sørge for at dette foregår i ordnede former. Yrket vårt er internasjonalt, du finner det igjen de fleste steder i verden hvor det foregår et visst fiskeri. Ikke minst her på norskekysten er vi totalt avhengig av denne yrkesgruppen for at Norge skal få på land den ferske linetorsken som vi etter hvert er blitt så godt kjent for.

- Men for UDI er visst dette yrket noe sært, som skal ha et B-stempel i offisielle papirer. Det finner vi oss ikke i.

- Seriøse egnere er en forutsetning for at Fiskeridepartementets ferskfisksatsing skal kunne gjennomføres. Det føles urettferdig, at UDI behandler oss på denne måten.

- Kan egnerne gå over på fastlønn og dermed oppfylle kravet?

- Nei, det går ikke an. Egninga svinger i takt med fisket og du kan ikke forlange at fiskerne skal betale egnerne lønn så lenge de ikke jobber. Alle i egnebua har full forståelse for dette, og ingen her ønsker lønn for jobb som de ikke utfører. Saksbehandlerne i UDI er helt i utakt med virkeligheten, sier Endresen, som på ingen måte mener egnerne tjener dårlig. De får 230 kroner per stamp, og med syv stamper på en dag, har de en dagslønn på 1600 kroner. – Det er himmelhøyt over det esterne får hjemme, også finnene er godt fornøyd med betalinga i forhold til å gå på trygd hjemme og lønna er også godt over minstestandarden som UDI setter.