Drøyt 1 100 tidligere fiskere inviteres til å svare på hvorfor de har sluttet i yrket, skriver Norges Fiskarlag.

Blir kontaktet

Undersøkelsen gjennomføres av Møreforskning etter oppdrag fra det nasjonale rekrutterings- og kompetanseprosjektet «Sett Sjøbein».

Det er i alt 1 104 tidligere fiskere som får tilsendt en invitasjon til å delta i kartleggingsundersøkelsen der målet er å få svar på hvorfor fiskerne sluttet i yrket sitt, hvor de blir av, og om de får brukt kompetansen de tilegnet seg om bord også i landbaserte yrker.

Flere oppgaver

-Sett Sjøbein har flere oppgaver, en av disse er å se på kjønnsbalansen i næringen, og utgangspunktet for denne undersøkelsen er at mange kvinner prøver seg som fiskere, men av flere grunner blir det en begrenset tid for de fleste, sier leder i Sett Sjøbein Janita Arhaug til fiskarlaget.no.