- Dersom målet er å holde fisket lengst mulig i gang, må det fastsettes begrensninger i hvor mye enkeltfartøy kan fiske, skriver laget, og ber om maksimalkvoter og romslig overregulering, samt at man følger Finnmarksmodellens fordeling av kvantum i de ulike lengdegruppene.

Utspillet kommer etter at flere medlemslag har bedt organisasjonen ta opp seireguleringene. Innspillene viser at et flertall av lagene vil innføre maksimalkvoter med romslig overregulering i lukket kystgruppe, men fritt fiske under 11 meter, dog at det gis en maksimalkvote som står i forhold til gruppens kvantum.

Fiskarlaget vil også ha økt seiinnblanding i andre fiskerier når kvota er tatt, inntil 20 prosent. Laget vil gi 200 prosent overregulering - som nærmest kan sammenlignes med flyselskapenes overbooking – i fartøy mellom 11 og 15 meter, og 125 prosent overregulering for flåten over 15 meter.

- Norges Fiskarlag mener at det bør iverksettes mer detaljert regulering av fisket etter sei for resten av 2015, skriver laget.