Reidar Nilsen mener det er grunn til å sette spørsmålstegn ved at departementet opprettholder avsetningen på 10.000 tonn til fritids- og rekreasjonsfiske. Rapporteringstall viser at en stor del av denne avsetningen ikke er tatt.

Dermed representerer dette en stor del av Norges totale torskekvote som ikke tas ut og bidrar til verdiskaping.

-Jeg vil råde myndighetene til å se nøye på dette og hvordan denne delen av fisket reguleres, sier Nilsen.