redaksjonen

NVG-sild:

Det ble vinterens beste uke med hele 31.700 tonn i journalen, der de beste dagene var mandag og søndag med dagskvantum på vel 7.000 t.

– Ukens kvantum er fisket av 63 forskjellige båter og de har tatt fangster fra 1.100 t som høyest og helt ned til 8 t som lavest.

I forhold til hvilken gruppe som har bidratt så har kyst fisket desidert mest med 18.900 t, ringnot 7.000 t og trål med 5.600 t

Foruten 2.000 t, fisket i Vesterålsområdet, er alle fangster tatt ut i havet nord av Andenes. Fisket her har foregått over et relativt stort område der en i starten av uken fisket så langt nord som over 120 n.mil fra Andenes. I helgen har silda trukket sørover og båtene har fisket nordvest av Sveinsgrunnen, vel 20 n. mil av Andenes.

– Silda fra dette område har snittvekter fra 282 som høyest til knappe 190 som laveste snitt. Totalsnittet ligge rundt 230 gram.

Fra Norskehavet er det ikke meldt inn sild i det nye året. Noen båter har leitet i området vest av Lofotodden i norsk sone uten resultat. Før helgen kom et par Færøyske båter i sild i Smutthavet så langt vest som 280 n.mil av norskekysten. Et par norske båter kom fram her i helgen og fisket rapporteres så langt som labert med små fangster.

– Vi forventer fortsatt god deltagelse i sildefiske i kommende uke. Håpet er at flåten kan dele seg i to områder, med fiske på større sild (300g +) i Norskehavet og ett fiske på silda utenfor Nord Norge.

Makrell:

Fra den utenlandske makrellflåte er det innmeldt 20.400 tonn sist uke. Her varierer fangstene fra 240 t, til hele 2.000 t som største fangst. Det er 16 forskjellige fartøy som har bidratt til dette kvantum. Disse båtene kommer fra Skottland (7), Shetland (4), Irland (2), Danmark (2) og en hollandsk båt.

Fisket etter makrell har som sist uke foregått i britisk sone nordvest av Orknøyene. Det meldes om mye makrell i dett område og båten har tatt flere gode trålhal.

Fra kjøperne så rapporteres det om god kvalitet på makrellen.

– Det er uvanlig med så mye makrell så tidlig på nyåret, der vi nå vel to uker inn i det nye året har hele 53.600 t i vår journal.. Hovedårsakene til dette er gode værforhold, mye makrell og at båtene etter brexit har fått større frihet på hvor makrellen kan fiskes.

I kommende uker forventes det fortsatt leveranser fra utenlandske båter.

Hestmakrell:

Langs kysten Rogaland og Vestland er det fisket knappe 300 t med hestmakrell fra den minste kystflåte. Størrelsene på denne ligger i området 400- 500 gram. Fra to irske båter, som også har levert makrell, har vi 690 t med hestmakrell. Disse fangster er tatt i britisk sone nordvest av Hebridene. Hestmakrellen her er litt mindre enn den i fjordene, med snittvekt på rundt 300 g.

Kystbrisling:

«Spjæringen» har hatt to brislingturer med til sammen 100 tonn. Fangstene er tatt i områdene utenfor Sandefjord. Dette er stor brisling der det går rundt 50 stk/kg.

Lodde Island:

Det første letetokt ble hemmet av is i vest og mye vind så kartleggingen ble ikke ideell.

– Ut fra informasjon vi har så ble det registrert mindre lodde nå enn i høst. Vi antar at islendingene vil ta en ny leterunde. Og da sikkert vente på bedre isforhold og ett lengre vær-vindu.