Norges Fiskarlag har derfor bedt Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) opprette en tverrfaglig arbeidsgruppe med fokus på en bred gjennomgang av alle eksisterende og nye krav til fiskerne.

Drøftet med departementet

- Stadig skjerpede krav til fiskerisektoren er i ferd med å oppleves som et yrkesforbud, spesielt for de som driver de minste båtene, melder fiskarlaget.

Saken ble tatt opp med ledelsen i FKD i et møte 31. mars. Fiskarlaget foreslår at arbeidsgruppen settes sammen med representanter fra næringen, Sjøfartsdirektoratet, Nærings- og handelsdepartementet og FAD.