- Vi har et godt samarbeid med skolen og jevnlige møter med naturbrukselevene, forteller daglig leder i Sogn og Fjordane Fiskarlag, Henriette Skaar, etter møtet ved Måløy vidaregåande skule, som ligger på Tennebø i Kinn kommune.

Det melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Målsetningen med kontaktmøtene er å informere om Fiskarlaget rolle og funksjon som nærings- og interesseorganisasjon for de som arbeider på havet.

Dags- og tidsaktuelt

- Jeg opplever at elevene er interessert og skolen er opptatt av at vi skal bidra til at elevene kjenner mest mulig til hva de møter når de går inn i yrkeslivet som utøvere på havet. Derfor gjør vi også det vi kan for å ha et bredes mulig program når vi har møtepunkter med skolen, forteller Henriette Skaar.

Rådgiver Hanna Bakke-Jensen er skoleringsansvarlig i Fiskarlaget og deltok digitalt fra sitt kontor i Oslo.

Hun orienterte om organisasjonen, Fiskarlagets arbeid og introduserte elevene for «Fiskarlaget Ung», som er Norges Fiskarlags interne møte- og erfaringsdelingsarena for de yngste utøverne.

Bakke-Jensen bruke også godt med tid på temaet «Trakassering og likestilling».

-Min erfaring er at dagens ungdom har en sterk bevissthet om disse viktige temaene og det er både nyttig og lærerikt å dele vår erfaring og å utfordre elevene til å komme frem med egne synspunkter.

Ble utfordret

Elevene ble også utfordret da Henriette Skaar selv hadde ordet i skoletimen.

Hun utfordret hver av elevene på to relevante fiskeripolitiske saker. I samråd med skolen skal de gi sine betraktninger på en av problemstillingene i et tilbakespill til Sogn og Fjordane Fiskarlag.

1. Hvordan kan fiskeflåten tilpasse seg det grønne skiftet

2.Hva er en rettferdig fordeling av strukturgevinst

-Det sier litt om samarbeidet med skolen når vi også kan få delta så aktivt i skolehverdagen, mener Henriette Skaar.

Fiskarlaget stilte også med tungvektere fra havet i møtet med de kommende fiskerne, da ungdommene ved naturbrukslinjen også fikk møte to av nestorene i regionlaget.

Både Øystein Sandøy og Nils Myklebust har lang fartstid i organisasjonen og som utøvere på havet og de fortale om sine erfaringer; blant annet om det å være organisert.

Nyttig besøk

Lærer Jostein Refvik omtaler besøket som veldig hyggelig og ikke minst nyttig. Han forteller at elevene var veldig positive i etterkant og at de var fornøyd med bredden i infoen de fikk.

Refvik sier elevene synes det er ekstra nyttig å høre om opplevelser og erfaringer fra både arbeidslivet og en sentral organisasjon som Fiskarlaget.

Måløy vidaregåande skule har i alt 350 elever og 85 ansatte og ligger på Tennebø i Kinn kommune.

Skolen venter nå på sitt nye opplæringsfartøy, som skal være klart for elevene som starter opp høsten 2023.

Nye «Skulebas» ved Finomar i Polen. Foto: Finomar

Nye «Skulebas» bygges ved Finomar i Polen, og i møtet med naturbrukselevene fikk Fisakrlaget vite at byggingen går etter planen. På seinsommeren i år skal skroget slepes til Hvide Sande i Danmark for videre utrusting.

Fiskarlagets neste planlagte skolebesøk er i Nordland i juni. Da skal vi møte elever ved skolen på Myre.