– Rømning og fiskevelferd er en av de viktige miljøutfordringene for havbruksnæringa. Det er i alle oppdrettere sin interesse at det rømmer færrest mulig fisk, og at fisken er sunn og har det godt. Jeg har derfor invitert næringa til et møte for å diskutere hvordan man kan bli enda bedre på disse områdene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Representanter fra Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Norsk Industri og Kystrederiene er inviterte til møtet. Flere av deltakerne vil delta digitalt.