Trolig representerer gruppa over 300 sjarkkvoter, og nå organiserer de seg formelt.

Initiativet til Facebook-gruppa «Strukturering under 11 meter» kommer fra Robert Brun på Stø. Gruppa ble opprettet i slutten av juni, og fikk god oppslutning.

- Formålet var å samle dem som er for og synliggjøre at ønsket om struktur under 11 meter er stort. Jeg trodde selv ikke det var så mange som var for strukturering, så jeg er positivt overrasket over hvor mange som har kommet til, sier Brun.

Tilbakeholdne

Kyst og Fjord kontaktet gruppa for flere uker siden med forespørsel om å omtale dem. Men så langt har de vært tilbakeholdne mot å gå i mediene med sine utspill fordi de ønsker å organisere et styre, og utpeke talsmenn for gruppa slik at de fremstår samkjørte.

- Deltakere i gruppa skal møtes i løpet av høsten for å komme med en felles uttalelse om hvilket kvotetak og kjøreregler vi ønsker oss. Jeg bekrefter jo gjerne at gruppa finnes, og at vi har fått mange medlemmer. Den er jo ikke hemmelig, slår Brun fast.

Arbeidsforhold

På lista over gruppas medlemmer finner vi mange kjente navn som har bygget seg opp som store kystredere i både Nordland, Troms og Finnmark. Ingen nevnt, ingen glemt.

- I tillegg finner vi et veldig stort antall unge fiskere som ønsker å satse. Det er nok ikke tilfeldig, for jeg mener jo personlig at dette er måten vi kan fornye flåten på, og skaffe til veie skikkelige arbeidsplasser også på de små båtene. Vi har kommet til 2017, og det handler jo om å bygge ordentlige arbeidsplasser som man skal bo og jobbe på.

Samstemt medlemsmasse

Under oppstarten av forumet ble det presisert at den er ment å være et forum for de som ønsker struktur, og at motstandere av ordningen bes om å finne andre arenaer hvis de ønsker å problematisere ordningen. Ut fra innleggene på sida fremstår gruppa relativt samkjørt i sin meninger, og Brun regner derfor med at medlemsmassen stort sett består av folk som ønsker struktur.

- Jeg har fått mye pepper når jeg deler gruppa andre steder og vil ha folk til å melde seg inn, men så langt har ikke motstanderne kommet inn i gruppa for å debattere der. Det er bra, for det vi ønsker er å synliggjøre hvor mange vi er som ønsker struktur.