Norges Kystfiskarlag deltok nylig på årsmøtet i Den Nordatlantiske Kystfiskeralliansen ACFNA som består av medlemmer fra kystfiskerorganisasjoner i Norge, Færøyene, Grønland, Island og New Foundland, Canada.

Under konferansebiten fikk plastavfall og marin forsøpling størst oppmerksomhet, og resulterte i en felles erklæring fra alliansen.

I erklæringen oppfordrer Den Nordatlantiske Kystfiskeralliansen hver enkelt reder og høvedsmann til kritisk bruk av engangsplast og til å sikre at alt plastavfall som produseres ombord bringes til land og tas forsvarlig hånd om. Samtidig oppfordrer alliansen alle havnemyndigheter til å sikre tilfredsstillende avfallssystem i havnene.

Alliansen gir også støtte til arbeidet med Regional tiltaksplan for marint avfall for Arktis som skal være klar i mai 2021 og vil være representert på den Internasjonale konferansen om plast og marin forsøpling som holdes i Reykjavik i april 2020.