- Jeg er selvfølgelig klar over at Råfisklaget har et ansvar for å sørge for at prisen settes slik at det ikke blir stopp i mottaket, men disse prisene er så lave at vi fiskere må vurdere om det er noen vits i å gå havet. Jeg tror ikke noen annen yrkesgruppe fortsetter i sitt arbeid dersom de må betale for det. Vi kan heller ikke pådra oss gjeld for å gå på havet. Med en nedgang i prisene på 20 prosent, og med økte utgifter til materiell, drivstoff og vedlikehold, betyr det at vi er nødt til å regne nøye på om det er noen vits i å gå på feltet, sier Pedersen.

Han er også forundret over at FHL presset så hardt for å få prisene så mye ned.

- Nå er signalene at lagrene tømmes og at enkelte fiskebruk betaler anstendig for fisken. Selv om en del av våre viktige eksportland er i dyp økonomisk krise, viser det seg at de prioriterer mat. Jeg ser også at en del av produsentene er redd for at den store økninga i kvotene på nordøst-torsk vil medføre store avsetningsvansker. Men faktum er at den totale økninga på kvitfiskkvotene på verdensbasis er på bare 2 prosent i 2013! Det vil si at arter som konkurrerer med torsk ute på markedene, enten går ned i kvote eller står på stedet hvil. Jeg kan ikke forstå annet enn at dette burde vi ha utnyttet til vår fordel. Men det ser ut til at kjøper- og eksportørgruppen i FHL vil ha denne fordelen for seg selv. At FHL ikke ønsket at garantiordningen for kjøperne skulle iverksettes, får meg til å mistenke dem at de har en annen agenda enn bare å få ned prisene. Norske Sjømatbedrifters Landsforening ba om at garantiordningen iverksettes. Det kan synes som om de store i næringa nå ser sitt snitt til å presse ut både sine mindre kolleger og selvstendige fiskere. I disse dager er det diskusjon om leveringsplikten for trålerne. Det er klart at dersom de lokale fiskekjøperne forsvinner sammen med store deler av den lokale flåten, spiller leveringsplikten ingen rolle lenger. Man kan ikke levere der det ikke er mottak, sier en indignert Arne Pedersen.