Norges Råfisklag og fiskeindustrien ble i dag enige om vårens og sommerens nye minstepriser for fisk. Det ble brudd og mekling mellom partene i desember 2014. Sett i lys av dette, er det både viktig og gledelig at man i dag kom fram til enighet om alle de nye minsteprisene. Golvet i førstehåndsmarkedet for omsetningen mellom fiskere og kjøpere er på plass.

Råfisklaget og fiskeindustrien ved Sjømat Norge, NSL og Fiskekjøpernes forening ble i dag enige om økte minstepriser for alle størrelser av torsk, sei og for den største hysa. Det ble også enighet om økte minstepriser for blant annet blåkveite, kvitlange, brosme, uer, samt for de tre minste størrelsene av kveite.

De viktigste endringene framgår av etterfølgende oversikt. Det vises for øvrig til den komplette prislista som vil bli tilgjengelig på www.rafisklaget.no.

Nye og endrede minstepriser gjeldende fra og med mandag 11. mai 2015 og inntil videre:

Torsk over 6,0 kg kr 16,25 (+ kr 0,25)

Torsk 2,5-6,0 kg kr 15,00 (+ kr 1,50)

Torsk 1,0-2,5 kg kr 13,25 (+ kr 1,50)

Torsk under 1,0 kg kr 11,00 (+ kr 1,00)

Hyse over 0,8 kg (snørefanget) kr 13,00 (+ kr 1,00)

Hyse over 0,8 kg (andre redskaper) kr 10,50 (+ kr 0,50)

Hyse under 0,8 kg kr 7,00 ( uendret )

Sei over 2,3 kg kr 11,00 (+ kr 1,00)

Sei 1,2-2,3 kg kr 9,50 (+ kr 0,50)

Sei under 1,2 kg kr 8,00 (+ kr 1,00)

Blåkveite over 2,0 kg kr 23,50 (+ kr 2,50 )

Blåkveite 1,0-2,0 kg kr 19,00 (+ kr 3,00 )

Blåkveite under 1,0 kg kr 14,00 (+ kr 3,00 )

Kvitlange over 2,0 kg kr 9,00 (+ kr 0,50 )

Brosme over 2,0 kg kr 9,00 (+ kr 0,50)

Uer, rund over 0,7 hg kr 11,50 (+ kr 1,50)

Kveite under 20 kg kr 65,00 (+ kr 5,00)

Kveite 20-40 kg kr 60,00 (+ kr 5,00)