Laget ønsker en ny gjennomgang av saken med bakgrunn i det omfattende rapporteringssystemet som ligger nedfelt i forskriften.

Her er hele vedtaket fra styret:

«Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til at Fiskeridirektoratet har vist svært liten vilje til å innrømme lettelser i rutinene for føring av elektronisk fangstdagbok for kystfiskeflåten. Det er beklagelig at direktoratet ikke i større grad ser behovet for å spille på lag med fiskerne.

Nå etter at det har vært et krav til elektronisk fangstdagbokføring i en periode er det på tide med en gjennomgang og evaluering av ordningen. Styret vil derfor be Norges Fiskarlag ta initiativ overfor Fiskeridirektoratet for å få tatt en gjennomgang av ordningen. Herunder må Fiskeridirektoratet utarbeide en rapport i forhold til hvordan det har gått siden direktoratet bebudet at det fra og med 2012 skulle starte en håndhevelse av regelverket knyttet til elektronisk fangstdagbokføring.

Styret anbefaler at noen fiskere som er underlagt påbudet om elektronisk fangstdagbokføring tas med i dette møtet.»