- Vi har fått meldinger om at reglene for fisket i Lofoten ikke blir fulgt. Derfor minner vi om havressurslovens bestemmelser og om at vi vil følge med på at reglene blir fulgt langs hele kysten, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Det er i år ikke opprettet lofotoppsyn og dermed ikke gjennomført havdeling på innersiden av Lofoten mellom Vågan og Røst.

Slik ser det ut på Lofothavet for tida, ifølge Marinetraffic.

Direktoratet peker på at det ifølge havressursloven § 26 ikke er lov for snurrevadbåter å sette redskap nærmere enn 1 nautisk mil fra faststående redskap, så lenge oppsynet ikke er satt.

- Vi ber derfor om at fartøy som fisker med snurrevad, setter redskapen minst 1 nautisk mil unna faststående redskap. Vi oppfordrer også til at de som fisker med faststående redskap innenfor grunnlinjen melder settinger, og oppdaterer disse fortløpende til Kystvaktsentralen, slik at alle som utøver fiske til enhver tid er oppdaterte på hvor redskap står.

Skulle det likevel skje kollisjoner mellom redskap, er det viktig at man melder fra hvis redskap blir ødelagt og at det erstattes av den som er skyld i skaden. Kystvakten og Fiskeridirektoratet vil følge med på at fiskerne følger disse bestemmelsene, ikke bare i Lofoten, men også langs hele kysten.