En bredt sammensatt gruppe møttes i uken før 17. mai for å evaluere årets Fangstprøvelotteri i NVG- og kolmulefisket, melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Det er enighet om at deltagelsen er for lav for at Havforskningsinstituttet (HI) kan si seg fornøyd og for at grunnlaget de trenger til bestandsforskning er oppfylt.

Flere grunner

Det påpekes flere grunner til at deltagelsen ikke er bedre, blant annet at en av fangstdagbok-leverandørene ennå ikke har på plass en rapporteringsløsning for registreringen av dissa dataene, samt at en av de andre bare har en av variantene oppe med denne teknologien.

HI mener også at fiskerne sitter på gjerdet fordi dette er en ny ting og man egentlig ikke skjønner betydning av eget bidrag inn i bestandsforskningen godt nok.

Det vises også til at hverken Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet eller Sildelaget har fått frem løsninger for å vise prøveresultatene. Dette er en viktig del av systemet som enda ikke er på plass. Det jobbes med og vil være på plass før sommeren.

Et annet viktig moment for lav deltagelse så langt er også at det er frivillig å delta i lotteriet.

Mer informasjon

Det er derfor enighet mellom næring, forskere og de tekniske leverandørene av fangstdata om at informasjonsflyten fra alle parter må fortsette og bli enda bedre, og at HI må forklare hvorfor bidraget til den enkelte er så viktig.

I det nevnte møtet ble det også diskutert om en forskriftsfesting og pålegg. Møtedeltagerne var stort sett enig om at det ikke er vegen å gå og forskriftsfeste at fiskerne skal levere denne typen data.

Dugnad

Fisker Kristian Sandtorv deltok i møtet og sier til Fiskeribladet at fiskerne selv være flinke til å spre ordet om ordningen til sine yrkesbrødre.

– Det er en liten arbeidsoppgave som gagner ikke bare fiskerne, men hele samfunnet. Alle er tjent med at vi utnytter naturressursene på riktig måte, sier Sandtorv.

Han oppfordrer fiskerne om å bli med på dugnaden.

– Det er bare å fryse en liten kasse med fisk, og lever den der du leverer fangsten, sier han.

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen kaster seg på den oppfordringen.

Kristian Sandtorv har gode erfaringer og jeg synes hans oppfordring er konstruktiv. Jeg oppfordrer derfor også om at vi deltar i dugnaden for å skaffe et så godt datagrunnlag som mulig. Det gagner oss og det gagner fellesskapet, sier Ingebrigtsen.

Fangstprøvelotteriet

Ordningen går ut på at Havforskningsinstituttet kan plukke ut fartøy til å legge av silde- og kolmuleprøver fra enkeltfangster. Dette skjer via den elektroniske fangstdagboken, som fiskerne bruker til å rapportere fangst og aktivitet på havet.

Slik går du fram for å delta:

  • Sørg for å oppdatere programvaren før avgang om du ikke allerede har gjort dette

  • Ta prøve av fangsten og sett den til side

  • Meld fangsten inn via fangstdagboka

  • Vent på svar – ja eller nei

  • Dersom ja: frys prøven

  • Merk prøven med fartøynavn, dato

  • Lever prøven ved landing i norsk havn