I Lofoten tingrett hevdet han at det var hans sønn som hadde fisket 346 kilo torsk fra en 15 fots plastsbåt. Dette til tross for at et ikke fantes fiskeredskaper i plastbåten, skriver Lofotposten.

Fiskeskipperen fra Lofoten sto tiltalt i Lofoten tingrett etter Havressursloven. Han var tiltalt for å ha overført 346 kilo torsk og 49 kilo hyse, rund vekt, fra sitt fiskeriregistrerte fartøy og over til sin sønns fritidsbåt. Skipperen nektet å godta forelegget på 24.000 kroner og i retten erkjente mannen ikke straffskyld.

I retten forklarte han at det hans sønn som hadde fisket 346 kilo torsk, mens det var han selv som sto for 49 kilo hyse.

Han forklarte videre at årsaken til at han ble sett mens han fysisk overførte fisk fra sitt fartøy til sønnens båt var at torsken først ble overført fra sønnens båt, for så å bli sløyd om bord i fiskebåten.

Dette trodde ikke retten på.

Retten finner det ifølge avisen å legge skjerpende vekt på at mannen i 2010 er bøtelagt for samme type forhold. Det er også skjerpende at han benyttet sønnen som ledd i forseelsen. I formidlende retning er at det har tatt halvannet år før forelegget ble utferdiget. Mannen ble dømt til en bot på 20.000 kroner, subsidiert 40 dager fengsel. Han ble også dømt til å betale saksomkostninger på 2000 kroner, melder Lofotposten.