Marint restråstoff blir tema for workshop under FHLs årskonferanse i Tromsø i slutten av mars, som arrangeres av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond.

FHF mener det er avgjørende at prioriteringer og arbeidet forankres i egen næring, og at næringen får muligheter til å gi innspill til arbeidet.

Samlingen innledes av statssekretær Gramstad fra FKD og det vil være muligheter til å gi innspill.