Prisen deles ut fordi fiskeri- og kystdepartementet ønsker økt oppmerksomhet om viktig arbeid som gjøres for å fremme Norge som fiskeri- og kystnasjon. Prisen består av en statuett med diplom. Statsråden kan i enkelte tilfelle også inkludere et pengebeløp i prisen.

Prisen skal tjene som stimulans og inspirasjon for fortsatt arbeid for Norge som fiskeri- og kystnasjon.

„Fyrtårnprisen“ kan tildeles innenfor alle områder av Fiskeri- og kystdepartementets forvaltningsansvar.

Ved valg av prisvinner, skal det legges vekt på at innsatsen har hatt betydning for hele eller større deler av landet. Det skal være rimelig fordeling mellom de områder Fiskeri- og kystdepartementet har ansvar for.