Totalkvoten er i tråd med det internasjonale havforskingrådet ICES sin tilrådning og innebærer en nedgang fra kvoten for 2022 som var på 794 920 tonn, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

- Trass i gjentatte forhandlingsrunder gjennom hele 2022 har man enda ikke kommet helt i mål på spørsmålene om fordeling av bestandene og forvaltningsplan for makrell. Partene må bli enige senest 31. mars og har derfor allerede nå avtalt gjentatte møter i februar og mars 2023 for arbeid videre med dette, skriver departementet.

- Svært fornøyd

– Jeg er svært fornøyd med at vi nå endelig har fått fastsatt en totalkvote for makrellen. Dette er noe vi har tilstrebet i lang tid og som betyr mye for fiskerne, og for en bærekraftig forvaltning av denne viktige bestanden, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Vi håper at de gjenstående spørsmålene finner sin løsning i starten av neste år. Departementet vil likevel lage en foreløpig kvote for 2023, slik at de som trenger det, kan starte opp sitt fiske allerede fra årsskiftet, sier Skjæran.