I høringsuttalelser om utbygging og drift av oljefeltene Dagny, Eirin og Ivar Aasen krever Fiskebåt at borekakset blir fraktet til lands og ikke sluppet ut i havet. Fiskebåt roser at dette skjer på Eirin, men etter Statoils plan ikke på de to andre feltene.

I hørringsuttalelsene er Fiskebåt også bekymret for langtidsvirkiningene av utslippene av enorme mengder produsert vann. Slike utslipp har pågått i mange år, og Fiskebåt krever at det forskes videre på følgene for fiskebestandene og miljøet generelt, melder nettstedet fiskebat.no.