Flere hundre arrangementer landet rundt skal sørge for at folk møter forskere.

Fremtiden ligger i havet

At havet får hovedfokus er ingen tilfeldighet.

- Havet er eksistensielt for livet på jorden og sunne hav er avgjørende for å nå bærekraftsmålene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

- Havet er også viktig for næringsutvikling, matsikkerhet og transport. Norge er en havnasjon, og havet gir oss fantastiske muligheter som vi fremover må bli enda bedre på å utnytte. Derfor er jeg glad for at hav er årets tema på forskningsdagene.

Omfattende

I Tromsø får årets forskningsdager en ekstra betydning ettersom havet står i fokus.

Forskningsdagene ved UiT Norges arktiske universitet har i år et omfattende program både i Harstad, Narvik og Tromsø. Felles for de fleste arrangementene er at de handler om hav.

– Ved UiT har vi mange som forsker i, på eller om havet, for å finne løsninger som kan holde havet rent og friskt, også i framtiden. Havet er en svært viktig ressurs, for eksempel når det gjelder matproduksjon, transport og løsninger på fremtidens medisiner. Vi ønsker å dele denne kunnskapen med folk, fordi havet er viktig for oss alle, sier Camilla Brekke, prorektor for forskning ved UiT.