Man må nesten to år tilbake i tid for å finne lavere volum, viser tall fra EFF/SSB.

Prisen opp

Prisen på eksportert sløyd, hodekappet, fersk oppdrettstorsk var ifølge EFF/SSB i uke 22 på 29,92 kr/kg. Dette er en oppgang på 1,1kr/kg fra uke 21, melder kyst.no.

I uke 22 i 2010 ble oppdrettstorsken eksportert for 25,83 kr/kg, noe som var 4,09 kr/kg mindre enn i år.

Det ble eksportert 71 tonn oppdrettstorsk i årets 22. uke, noe som var ned 12 tonn siden uke 21. Dette er det laveste ukesvolumet siden uke 34 i 2009, da det gikk ut 68 tonn. Og det er 35 tonn mindre enn i uke 22 i 2010.

Best i Frankrike

Danmark kjøpte mest fisk i forrige uke med 23 tonn til en kilopris på 29,43 kr.

Frankrike betalte best, med 36,49 for de fire fattige tonnene de kjøpte.

Dårligst betalende var Tyskland med 27,61 kr/kg for de 14 tonn de kjøpte.

Så langt er det eksportert 4221 tonn oppdrettstorsk, en nedgang på 5 prosent mot samme periode i fjor.

Gjennomsnittsprisen så langt er 24,21 kr/kg noe som er 12 prosent høyere i år enn i fjor.

Verdien på sløyd, hodekappet fersk oppdrettstorsk til og med uke 22 er på 102 millioner kroner, mot 96 millioner kroner etter uke 22 i 2010, en oppgang på 6 prosent.