Samtidig er det en nedgang i volum på tre prosent. Portugal, Brasil og Den dominikanske republikk var de viktigste markedene for klippfisk i første kvartal.

- Vi ser at det er spesielt klippfisk av torsk som trekker opp verdien i klippfiskkategorien. Dette skyldes stor prisoppgang, særlig er det en økning på klippfisk til Portugal, hvor eksportprisen var 75 kroner per kilo i mars i år, opp 15 kroner fra samme periode i fjor, sier fiskeriutsending i Portugal, Johnny Thomassen.

- Vi ser også en prisøkning ute hos konsumenten. Samtidig har vi de senere år sett en liten nedgang i klippfisk som spises hjemme. Derimot tyder konsumtall på at det totale konsumet hjemme og ute ikke faller nevneverdig, sier Thomassen, som også mener å se en tendens til at den tradisjonelle tørkede og saltede klippfisken er mer følsom for prisøkninger enn den fryste utvannede fisken.

Opp for saltfisk

Også saltfiskeksporten øker. Norge eksporterte 8700 tonn saltfisk til en verdi av 429 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning i volum på 4 prosent, mens verdien økte med 68 millioner kroner eller 19 prosent. Portugal, Hellas og Spania var våre viktigste markeder for saltfisk i første kvartal.