Eksporten av ferske hvitfiskprodukter økte i første kvartal med sju prosent fra samme periode i fjor og kom på totalt 488,5 millioner kroner, framgår det i kvartalsrapporten til Eksportutvalget for fisk.

Portugal hamstrer

Størst økning er det for fersk hel torsk, der volumet økte med 14 prosent eller 1043 tonn fra første kvartal i fjor til totalt 8379 tonn ved utgangen av mars. Det meste av økningen har gått til Portugal.

For fersk filet ble eksportverdien imidlertid redusert med 9,5 millioner kroner eller fem prosent i forhold til første kvartal i fjor. Det er ferskt torskefilet til Danmark som står for nedgangen.

Fryst hvitfisk går godt

I første kvartal ble det eksportert fryste hvitfiskprodukter for 826,3 millioner kroner. I forhold til samme periode i 2010 er dette en økning på 15 prosent i verdi. Målt i volum er veksten på 7 prosent. Det er i hovedsak fryst hel torsk og sei som står for økningen. Veksten for torsk er på 35,7 millioner kroner til 187,8 millioner kroner hittil i år. For fryst hel sei er veksten på 51,1 millioner kroner til totalt 125,7 millioner kroner. Største marked for fryst hel hvitfisk er Kina.

Reduksjon for havbruk

Det ble eksportert hvitfisk fra havbruk for totalt 97,6 millioner kroner i årets første kvartal. Dette er 1 prosent eller 1,2 millioner kroner mindre enn samme periode i 2010.

Hel torsk fra havbruk reduseres med 2,8 millioner kroner og kommer totalt på 65,5 millioner kroner. I tillegg reduseres torskefilet fra havbruk med en million kroner.

Kveite fra havbruk øker med 3,6 millioner kroner til totalt 21,8 millioner kroner i første kvartal. En stor del av økningen skyldes økt salg til USA kombinert med en prisoppgang i gjennomsnitt på nesten 10 kroner per kilo.