«ET HAV AV KVALITET» har fylkeskommunen kalt sin første helhetlige fiskeri- og havbrukstrategi for 2011-2014.

Bærebjelken

Strategiplanen slår fast at sjømatnæringa har vært og er en bærebjelke for verdiskaping, sysselsetting og bosetting i Finnmark

- Og med bakgrunn i fiskeri- og havbruksnæringa har fylket vårt de beste forutsetninger for økt verdiskaping, heter der fra fylkeskommunen.

Reduserte landinger

Finnmark har ligget på mellom 6- og 8 prosent av totallandingen av fisk fra norske fartøyer i perioden 2000-2009. I 2009 var den på 9 prosent.

Fangstverdien i 2009 var på 1,13 milliarder. I samme periode har Finnmark hatt en stor nedbygging i pelagisk sektor fra 15 prosent i 2000 til 5 prosent i 2009 - noe som skyldes at lodda var borte i flere år.

Utjevnet

Fangst av kongekrabbe og en liten økning i Finnmarksflåtens andel i fangst av torsk, har til gjengjeld bidratt til at den totale fangstverdien i perioden har vært stabil.