- Med fortsatt god etterspørsel og økende deltakelse i fisket, vil veksten i dette fiskeriet kunne bli høy også neste år, skriver Råfisklaget på egen nettside.

Fra en forsiktig start i fjor med litt over tre millioner i førstehåndsverdi, har fisket etter snøkrabbe i år hatt et voldsomt oppsving, og passerte nylig 100 millioneer i verdi.

Totalt er det landet 3867 tonn snøkrabbe rundvekt i Norge, hvorav 85 prosent er ombordproduserte klør. Norske landinger står for litt under halvparten av fangstvolumet.