Fra Saltens sørgrense til Øst-Finnmark er det fremdeles torsken som er den dominerende arten i fisket.

Den betales aller best i Lofoten/ Salten hvor råstofftilgangen er markerte lavere etter noen hektiske uker med lofotfiske.

Sløyd hodekappet torsk ble betalt i gjennomsnitt sist uke med 34,17 kroner.

Yrkesbrødrene i Vesterålen måtte nøye seg med drøye to kroner mindre, der var prisen 31,86.

Snittprisen til fisker i Troms var 31,35 kroner i samme perioden.

I Vest- og Øst-Finnmark har torsken i større grad blitt landet rund. I vestfylket ga en pris på 20,64 kroner, mens fiskerne som leverte i Øst-Finnmark fikk 19,83 kroner per kilo.

Lenger sør i Råfisklagets distrikt er det andre arter som dominerer for tiden.

På Helgeland var kvitlaks den sopm ledet an og i rund ble det betalt 3,74 kroner for denne fisken.

I Nord-Trøndelag var det kvitlange som hadde størst verdi og ble betalt med 11,74 sløyd hodekappet.

I Sør-Trøndelag var tare arten med størst verdi betalt med 0,28 kroner, mens rundt sei hadde størst verdi på Nordmøre med 4,48 kroner.