- Sjømatproduksjon er en samfunnskritisk funksjon. Næringen bidrar til at folk har mat på bordet. Derfor har vi en tett og fortløpende dialog med næringen. Vi vurderer fortløpende tiltak for å møte utfordringer som kan oppstå i dagene, ukene eller månedene som kommer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen en pressemelding som ble sendt ut onsdag kveld.

Usikre tider

I meldingen framgår det at Nærings- og fiskeridepartementet nå ser på en rekke tiltak for redusere konsekvensene korona-pandemien har for havbruksnæringen - som så langt har merket trykket hardest så langt i pandemien.

Flere av markedene er usikre som følge av koronautbruddet. Dette kan rammer eksporten av fersk fisk.

Etterspørselen har hittil fungert bra. Men nå ser det ut som at logistikkutfordringer i flytrafikken til Asia og USA kan skape problemer, slik at det kan oppstå forsinkelser i transport over land til markedene i Europa.

- Sjømatproduksjon er en samfunnskritisk funksjon. Næringen bidrar til at folk har mat på bordet. Derfor har vi en tett og fortløpende dialog med næringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

- Dersom det skulle oppstå en situasjonen der oppdretterne ikke får slaktet fisken sin for eksempel fordi slakte- eller transportkapasitet blir borte, så vil vi også vurdere å raskt gi oppdretterne midlertidig tillatelse til å øke maksimalt tillatt biomasse. Dette vil innebære at de kan ha laksen stående lenger i sjøen. Hensikten er å ta vare på norsk mat, sier Ingebrigtsen.

Maksimalt tillatt biomasse (MTB) sier noe hvor mye fisk oppdretterne kan ha stående i sjøen til enhver tid.

Oppretter koronaforum

Fiskeri- og sjømatministeren sier i meldingen at departementet ønsker å ha tett og god dialog med næringen. Derfor har han nå bedt Fiskeridirektoratet opprette et koronaforum, hvor næringen og myndighetene samles.

Du kan lese brevet til Fiskeridirektoratet her.

- Målet er at dette forumet raskt kan ta stilling til nye tiltak og eventuelle regelendringer. Det er viktig å peke på at våre etater allerede har alle muligheter til å gi dispensasjoner. Men et tiltak kan være å gi generelle dispensasjoner. Dette vil redusere omfanget av dispensasjonssøknader, som igjen vil gi mindre saksbehandling, sier Ingebrigtsen.

På hvitfisksiden har Nærings- og fiskeridepartementet hatt møter med Fiskebåt og Norges Fiskarlag. Departementet tar initiativ til faste møter med organisasjonene fremover på hvitfisksiden for å håndtere situasjonen fortløpende.

-Vi er løsningsorienterte. Riktig tiltak til riktig tid må være målet, sier Ingebrigtsen.