Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 25. juni. Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 24. juni kl. 23:59.