Norges vareeksport til både EU og USA kan bli redusert med 300–400 millioner kroner, dersom EU og USA lykkes med å lage en handelsavtale, viser en utredning som Norsk Utenrikspolitisk Institutt og NorStella har gjort for NHO, skriver Aftenposten.

Utredningen avisa refererer til er den første rapporten der man forsøker å kvantifisere hva som vil være virkningen av en transatlantisk handels og investeringsavtale mellom EU og USA – kalt TTIP.

Sektoren som peker seg ut som den mulige taperen er norsk eksport av sjømat. Det viser rapporten som Næringlivets Hovedorganisasjon (NHO) har fått laget.

- Det kan bli tøffere å foredle fisk i Norge. Mer av foredlingen kan komme til å skje i EU-land. Norge blir en råvareeksportør, sier administrerende direktør Thomas Farstad i Norway Seafood til Aftenposten.