I en pressemelding sendt ut mandag skriver Sjømat Norge at de har invitert Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Service og Handel til et møte for hvordan man kan få bukt med problemer tilknyttet arbeidskriminalitet.

A-krimsenterets storkontroll på 20 fiskebruk i Lofoten og Vesterålen i mars avdekket flere brudd på arbeidstidsbestemmelser og sosial dumping. Nå har a-krimsenteret fått resultatene fra undersøkelsen, som viser til dels grove brudd på arbeidsmiljøloven.

På bakgrunn av bruddene på arbeidsmiljøloven som har blitt avdekket har derfor Sjømat Norge tatt initiativ til et møte med NNN og NHO Service og Handel.

Fordømmer praksisen

Ystmark understreker at ingen av de berørte bedriftene er organisert under Sjømat Norge, men mener likevel at sjømatorganisasjonene har et ansvar for å få bukt med problemet.

– Vi tar sterk avstand fra praksisen som her er avdekket. Det er fullstendig uholdbart at man utnytter innleid arbeidskraft slik det kommer frem fra A-krimsenterets inspeksjoner. Vi vil derfor se på hvordan vi kan utforme strengere sanksjoner, for eksempel inndragelse av kjøpegodkjenning slik at vi en gang for alle får slutt på dette problemet, skriver Ystmark.

Det er ikke første gang at det har blitt avdekket brudd på arbeidsmiljøloven i fiskeindustrien. Nofima-rapporten «Norske fiskerier er sosialt bærekraftige – i både flåte og industri konkluderte med at risikoen for brudd på reguleringer om sosial bærekraft i norsk sjømatnæring, er liten.

Vil ha strengere regelverk

I rapporten kom det frem at grove brudd på menneskerettigheter, slaveri og barnearbeid er fraværende i norsk fiskeri- og sjømatindustri. I tillegg viser rapporten at Norge har systemer og reguleringer som ivaretar alle spørsmål som reises internasjonalt om sosial bærekraft i sjømatnæringen.

Må vurdere sterke virkemidler

Likevel finnes det eksempler på aktører som ikke forholder seg til regelverket, slik det har kommet frem i media de siste ukene.

Et tiltak partene vil diskutere er behovet for flere kontroller.

– Vi har jobbet med problematikken tilknyttet utnyttelse av arbeidskraft i mange år, og må få understreke at det er de få som ødelegger for de mange. Det er avgjørende for oss at vi har en fiskeindustri som tar sosial bærekraft på alvor, og en forutsetning for det er at vi følger regelverket. Da må det nødvendigvis få konsekvenser som ikke følger de felles retningslinjene, sier Ystmark.