Ifølge årsoppsummeringen fra Norges Sjømatråd nådde eksportverdien av norsk sjømat 172 milliarder kroner i fjor. Det er en økningen på 14 prosent fra 2022 og tilsvarer 20,7 milliarder kroner.

Bak tallene ligger det 39 millioner måltider daglig, året rundt. Den betydelige eksportveksten bidro samtidig til å styrke Norges posisjon som en ledende global eksportør av sjømatprodukter.

Til sammen ble det eksportert sjømat til 153 land, som er en økning på seks land sammenlignet med året før. De største markedene var Polen, Danmark og USA. Spesielt Polen skilte seg ut med en verdivekst på 3,2 milliarder kroner som var 21 prosent over 2022-tallene.

Eksportvolumet til Polen steg med 4 prosent. Landet mottok 277 745 tonn norsk sjømat i løpet av året.