- Vi har frem til og med 6. februar mottatt meldinger om rømming eller mistanke om rømming knyttet til i alt 14 merder, fordelt på åtte lokaliteter etter uværet. Det er tre selskap som har meldt inn disse hendelsene, skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Meldingene har kommet fra midt- og nord-Norge, men med hovedvekt i Trøndelag.

– Skadene varierer fra skader på hoppenett, til hull i not i ulike størrelser. De aktuelle lokalitetene har laks i størrelser fra ca 300 gram til 6 kg. Rømmingsomfanget er ikke avklart i noen av hendelsene, skriver direktoratet.

De to antatt største hendelsene er på Hitra og Frøya, der det ble funnet opptil 4-5 meter lange rifter i nøtene.

Fiskeridirektoratet følger opp hendelsene.