Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen har havnet i hardt vær tre uker etter tiltredelsen. Dagbladet omtalte forleden hvordan han har mottatt etterlønn fra ordførerjobben i gamle Lenvik kommune i strid med kommuneloven.

Urettmessig

En ordfører har krav på etterlønn etter fratredelse, men dersom man går over i ny jobb skal godtgjørelsen ifølge loven avregnes krone for krone mot lønna vedkommende mottar i sin nye jobb. Det gjorde ikke Geir-Inge Sivertsen.

Han har vært ansatt som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet siden 4. november, og har fått 120 000 kroner i urettmessig etterlønn fra nye Senja kommune.

Rydde opp

Sivertsen sa til Dagbladet at han ønsker å rydde opp i saken og tilbakebetale beløpet han urettmessig har fått utbetalt.

Lørdag kommenterte statsminister Erna Solberg saken. Solberg er klar på hva hun mener er rett og galt i et slikt spørsmål:

- Dette synes jeg Sivertsen skal rydde opp i. Hvordan regelverket har vært i den kommunen, det får kommunen rydde opp i. Vi bør ha et system hvor en som går over i vanlig jobb ikke mottar etterlønn, sier Erna Solberg til Dagbladet.

Må ikke søke

På spørsmål om problemet ligger hos kommunen som praktiserte regelverket feil, eller han som søkte om etterlønn, svarer hun:

- Det er nok åpenbart et regelverk som ikke har vært godt nok, det må kommunen se på, men man må heller ikke søke om etterlønn i en slik situasjon, svarer Solberg.

Har tillit

Erna Solberg befinner seg i helga på en konferanse i München, og har ikke selv snakket med Geir-Inge Sivertsen. Hun bekrefter imidlertid at Statsministerens kontor har hatt kontakt med ham, uten at hun vil kommentere hva som har blitt uttalt i disse samtalene.

Men på avisas spørsmål om hun fortsatt har tillit til sin nye fiskeriminister er Erna klar:

- Ja.