Mandag kveld var omsetningen kommet opp i 1,715 milliarder kroner, hvilket er 11 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor.

Da snakker vi om rekordåret 2016, da Råfisklaget for første gang i historien passerte ti milliarder i omsetning.

Råfisklagets omsetning i uke 7 i år nådde 287,4 mill kroner (foreløpig tall). Av det var 47,9 mill kroner etter leveranser av fryst fisk fra utenlandske båter, herav 1.000 tonn rundvekt torsk fra en grønlandsk tråler, og nær 1.700 tonn r.v. torsk fra 6 russiske trålere og en russisk autoliner, melder Råfisklaget på sine nettsider.

For norske båter var fordelingen 162,0 mill kroner etter leveranser av ferskt råstoff og 77,5 mill kroner fryst. Totalomsetningen var ned fra 414,1 mill kroner uka før, da satt sammen av 50,3 mill kroner etter leveranser fra utenlandske båter, og leveransene fra norske båter var fordelt med 292,2 mill kroner på ferskt råstoff og 71,6 mill kroner fryst.

Fremdeles god fart i omsetningen av fryst fisk, men nå er de fleste av trålerne gått sørover til Nordsjøen i seifiske og det tynnes også i rekken av autolinebåter som fisker i nord. Dermed tar omsetningen av fersk fisk over en stadig større andel av det som leveres fra norske båter.

Kystflåten fikk imidlertid en reduksjon i sine landinger i uke 7, som følge av dårlige værforhold først i uka, og heller ikke fra onsdag og ut uka med tilnærmet fullt utror tok fisket seg opp til nivået i uke 6. Torskekvantumet levert fersk endte på 8.120 tonn, fordelt geografisk og pr redskap slik det framgår av tabellene nedenfor. Både kvantum og verdi av torskekvantumet var tilnærmet halvert fra uka før, som endte på 15.580 tonn og 249,8 mill kroner, men uke 6 var til gjengjeld beste uka for kystflåten så langt i vinter

Kraftig reduksjon så langt i år i landingene fra utenlandske båter, der torskekvantumet fra russiske båter er ned fra 15.400 tonn i fjor til 8.500 tonn i år. Også leveransene fra 2-3 grønlandske trålere som bruker å starte året med fiske i våre farvann, er bare det halve av fjoråret. Da er det omvendt utvikling i leveransene fra norske båter, der den havgående flåten har økt sin aktivitet og står for 660 mill kroner av totalen for norske båter på 1.528,3 mill kroner, opp fra 476 mill kroner til samme tid i fjor. Her har det vært økte torskelandinger fra norske trålere, fra 13.700 tonn i fjor til 16.500 tonn i år, mens autolinebåtene har mindre øking i sine landinger av fryst torsk, fra 5.360 til 5.650 tonn. Omsetningen av ferskt råstoff fra norske båter, er dermed redusert fra 974 mill kroner i fjor til 869 mill kroner i år. Torsken står for en stor del av reduksjonen i ferskleveransene, fra 49.760 tonn/711 mill kroner i fjor til 41.180 tonn/676 mill kroner i år.