Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Med en omsetning i fjor på 90 millioner kroner, har Svolværs største verft løftet omsetningen sin med 25 millioner kroner i løpet av de siste tre årene. I samme periode har årsresultat før skatt gått fra 2,6 til 17,4 millioner. Daglig leder Marius Løken har med andre ord all grunn til å være fornøyd, og han forventer at også 2018 gir en god avkastning.

- Vi har hatt en veldig høy aktivitet, og det vil nok gjenspeiles i et godt resultat også i år. Vi har mye jobb mot fiskeri og havbruk, det er to bransjer som begge går bra. Likevel, det er nok i havbruk det er mest vekst, sier Løken.

Skarvik har gjort det svært bra de tre siste årene.

Tidsintensivt

Skarvik merker konsekvensene av fornyingen av flåten.

- Båtene blir færre, men større og mer avanserte, med mer utstyr om bord. De har flere fiskedøgn i året, mange går skift, og de har lite tid å være i land å få gjort arbeid. De har på mange måter overtatt trålernes måte å tenke verftsopphold på, og det blir tidsintensivt. Vi må bruke mer av døgnet nå enn før for å bli ferdig, så her er det bare å følge med i timen og følge på med arbeidstidsordninger og den typen ting for å klare å stille nok folk.

Sluses over

Skarvik er inne i en pågående omstillingsprosess, der de bygger ned aktiviteten i Svolvær sentrum til fordel for hovedanlegget i Osan.

- Mange tenker på Skarvik som et verft kun for store båter, men vi har jo lenge hatt en betydelig aktivitet overfor den mindre kystflåten inne i sentrum. Denne aktiviteten sluser vi mer og mer over til Osan, og etter hvert vil også hallen i sentrum bli demontert og flyttet til Osan, sier Løken.

Verkstedhallen til høyre lengst bort i bildet skal demonteres og flyttes til Osan.

Skipsheis

I Osan vil de mindre båtene få tilgang til en skipsheis. Den vil bestå av en stor stålplattform som er hengt opp i fire store vinsjer, og senket ned mellom to kaipirer. Båten seiles så inn i en tradisjonell vugge, og når platen er heist opp i kant med kaia vil båten kunne trekkes inn og plasseres fritt på området for videre arbeid. Heisen vil kunne ta båter opp til 40 meters lengde.

- Vi har ute prosjektet på anbud hos en del entreprenører nå, og vil starte arbeidet så snart vi har dette avklart. Dette vil gjøre at man får bedre flyt i arbeidet, ved at man ikke er avhengig av køordningen i en tradisjonell slip.