– Finalistene har til felles at de er omfattende og samfunnsnyttige digitaliseringsprosjekter som kan vise til konkrete og imponerende resultater. Uansett hvem som mottar årets pris, så vil det være en verdig vinner, sier direktør i Digitaliseringsdirektoratet, Steffen Sutorius.

Vinneren stemmes fram av deltakerne på Digitaliseringskonferansen 2021, som går av stabelen onsdag 26.-28. mai. Prisen deles ut av Digitaliseringsdirektoratet.

Årets finalister er Bufdirs nye portal for bekymringsmeldinger til barnevernet, Folkehelseinstituttets labdatabase for håndtering og bekjemping av covid-19-pandemien og Kystverkets fellesløsninger for forvaltning av norske kyst- og havområder.

Effektivt, bærekraftig og koordinert til havs

Til enhver tid benyttes norske kyst- og havområder av et stort antall mennesker, skip, bedrifter, organisasjoner og statlige og kommunale enheter. Disse både skaper og bruker enorme mengder data som tidligere har ligget spredt for alle vinder.

Derfor har Kystverket i en årrekke arbeidet med digitale fellesløsninger som SafeSeaNet/SingleWindow og BarentsWatch, og i senere tid BåtFart og et kommende støttesystem for lostjenesten. Disse løsningene bidrar til en mer effektiv, bærekraftig og velkoordinert bruk av kyst og sjø.

SafeSeaNet er en nasjonal meldingsportal der skipsfarten sender inn rapporteringspliktig informasjon til myndighetene. Mens det tidligere ble sendt om lag 270 000 papirmeldinger årlig til en rekke ulike offentlige organer, er meldingene nå blitt digitale og dessuten redusert til cirka 100 000. Alt går til én mottaker, Kystverket, som distribuerer informasjonen videre til åtte etater og 600 havner. Dette sparer mange årsverk både i skipsfarten og det offentlige.

BarentsWatch er et samarbeid mellom hele 10 departementer og 29 etater og organisasjoner. Formålet er å gjøre offentlige data om kyst- og havområder tilgjengelig for myndigheter, næringsliv og privatpersoner. Løsningen gir sammenstilt, oppdatert og pålitelig informasjon om alt fra bølgevarsel til fiskehelseovervåking. Sporings- og samhandlingstjenesten i BarentsWatch har en effektiviseringsgevinst på mange millioner kroner, og bidrar dessuten til å redusere ulykker, avsløre kriminell virksomhet og avdekke ulovlig opphugging. Både BarentsWatch og SafeSeaNet gir også bistand i koordinering av søk- og redningsaksjoner og beredskapsressurser.

I fjor sommer lanserte Kystverket appen BåtFart, som retter seg mot alle som eier fritidsbåt. Fartsgrenser for fritidsbåter fastsettes ofte av hver enkelt kommune, og denne informasjonen har tidligere ikke vært samlet på ett sted. Appen BåtFart bruker GPS for å informere om lokale fartsbegrensninger der du befinner deg.

Fagtung jury

Totalt 22 prosjekter ble nominert til årets digitaliseringspris. De tre finalister ble plukket ut av en jury bestående av lederne for IKT-Norge, Dataforeningen, Abelia og Digital Norway samt fageksperter fra KS og Digitaliseringsdirektoratet.

Digitaliseringsprisen har blitt delt ut siden 2015. Den gis til offentlige løsninger som bidrar til å realisere digitaliseringsstrategien til regjeringen og KS. Løsningen skal dele og bruke data på en god måte, sette brukeren i sentrum og bidra til en enklere digital hverdag.

Blant tidligere års vinnere finner vi NAVs digitale løsninger for foreldrepenger og sykemeldingsoppfølging, Deichmanske bibliotek på Tøyen og den samtykkebaserte lånesøknadsløsningen til det offentlig-private DSOP-samarbeidet.