Fiskarlagets assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen opplyser at resultat av forhandlingene er som forventet, og i samsvar med forvaltningsplanen og kvoterådet fra ICES, Det internasjonale rådet for havforskning.

Jan Birger Jørgensen sier avtalen gir en TAC (totalkvote) på 391.000 tonn, og en norsk kyststatskvote på 94.451 tonn.