Det er den nye dynamiske minsteprisen som rår, og her er endringen:

** Torsk går ned 50 øre til 19,00 kroner (for størrelse 2,5-6 kg).

** Sei går ned 20 øre til 9,90 kroner (for størrelse over 2,3 kg).

Til sammenligning var minsteprisen for torsk i samme størrelse som ovenfor 16,50 kroner på samme tid i fjor, dvs. 2,50 kroner lavere enn nå.

Årsaken til nedgangen i den dynamiske minsteprisen er at eksportprisindeksen for sei og torsk har hatt en nedgang siden forrige minstepris-beregning.

Prisene gjelder frem til 26. mars.

Full prisliste finner du her.